พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
 • รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย 0 recent views

  รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (ฉบับรายปี) หรือ Thailand's creative industries movement report...
  กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 31 มีนาคม 2567
 • Creative Industries Quarterly Report 0 recent views

  Creative Industries Quarterly Report นำเสนอข้อมูลเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาส
  กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 31 มีนาคม 2567
 • Thailand: Intellectual property statistical country profile 0 recent views

  Statistical Country Profiles ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบทางอุตสาหกรรม...
  กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 30 มีนาคม 2567