พบ 3 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: แรงงานสร้างสรรค์ ISCO-08 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กรองผลลัพธ์