พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: global soft power index

กรองผลลัพธ์
  • Global Soft Power Index 105 recent views

    ดัชนี Global Soft Power พัฒนาโดย Brand Finance เป็นการศึกษาวิจัยเชิงความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์ประเทศ มันประเมินว่าประเทศต่าง ๆ...
    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 30 มีนาคม 2567