ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2019
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2021
การจัดจำแนก อื่นๆ
หน่วยวัด แห่ง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 สิงหาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 สิงหาคม 2565
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2567