พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: industrial designs utility models

กรองผลลัพธ์
  • Thailand: Intellectual property statistical country profile 0 recent views

    Statistical Country Profiles ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบทางอุตสาหกรรม...
    กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 30 มีนาคม 2567