พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: Global Innovation Index

กรองผลลัพธ์
  • Creative Output-Global Innovation Index (GII) 17 recent views

    Creative Output หรือผลผลิตทางสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ Global Innovation Index (GII) ที่วัดผลลัพธ์ของกิจกรรมนวัตกรรมในเศรษฐกิจ โดยประกอบด้วยสามหมวดย่อยคือ: 1)...
    กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 30 มีนาคม 2567