ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2566
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

ข้อมูลดัชนีด้านเศ...

Datadictionary...

ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แหล่ง: ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ recommended,  สถานศึกษาในประเทศไทย,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ บุญธิดา สุรทินธนากร
* อีเมลผู้ติดต่อ Boontida.s@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา data.go.th
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
URL -
ภาษาที่ใช้ -
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ -
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566