พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิติบุคคล ฐานะทางการเงิน

กรองผลลัพธ์