พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: นำเข้า สินค้าสร้างสรรค์

กรองผลลัพธ์
  • มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ 6 recent views

    มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ แสดงข้อมูลมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าสร้างสรรค์แยกตามหมวดหมู่สินค้าและแยกตามกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เป็นข้อมูลระหว่างปี 2017-2021...
    กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 26 มีนาคม 2567