พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฐานะทางการเงิน

กรองผลลัพธ์