พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ คำสำคัญ: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Outputs GII WIPO

กรองผลลัพธ์
  • Creative Output-Global Innovation Index (GII) 17 recent views

    Creative Output หรือผลผลิตทางสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ Global Innovation Index (GII) ที่วัดผลลัพธ์ของกิจกรรมนวัตกรรมในเศรษฐกิจ โดยประกอบด้วยสามหมวดย่อยคือ: 1)...
    กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กรกฎาคม 2567