พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลธุรกิจและนักสร้างสรรค์ คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล อัตราส่วนทางการเงิน

กรองผลลัพธ์