พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิติบุคคล งบกำไรขาดทุน ธุรกิจสร้างสรรค์

กรองผลลัพธ์