พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ คำสำคัญ: นิติบุคคล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรองผลลัพธ์